Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

La Casa Consistorial

AntecedentsPortal de Sant RocLa Universitat de Maó (tal i com s'anomenava antigament l'Administració local) tenia la seva seu en un edifici del carrer Nou, conegut popularment com La Sala, fins que en el segle XVII es va traslladar a l'actual emplaçament.

D'aquell edifici inaugurat l'any 1613, només es conserva l'estructura dels soterranis i de la planta baixa. La sala de juntes de la Universitat, instal·lada al primer pis, i les façanes serien reformades en el segle XVIII. A una de las claus de volta de la planta baixa encara apareix, pràcticament esborrada, la data de 1613, que coincideix també amb la de la làpida commemorativa col·locada al pòrtic d'entrada. Pel fet d'haver de pujar uns quants escalons per arribar a la sala de juntes, el nou edifici prest va ser batiat com Dalt la Sala.L’edifici actualPortal de Sant RocL'actual Casa Consistorial és el resultat d'una profunda reforma realitzada per l'enginyer militar Francisco Fernández de Angulo, l'any 1789, durant el període de domini espanyol del segle XVIII. El projecte de l'enginyer va afectar, bàsicament, el pis superior i l'aspecte extern de l'edifici i va resoldre, amb gran tècnica i intel·ligència, el fort desnivell del terreny, les diferents dimensions dels seus enfronts i la difícil perspectiva de l'edifici, que sembla guaitar a la plaça, i oferir la visió de les seves dues úniques façanes lliures.

L'obra s'enquadra dins els ordres clàssics i les seves formes racionals apunten ja cap a un neoclassicisme, però encara la podem considerar com a barroc clàssic. Aquest estil, de clara influència francesa, arriba a Menorca amb el domini espanyol i marcarà l'arquitectura civil realitzada durant aquells anys.

Dos coronaments típicament barrocs rematen les dues façanes. A la principal, una torre quadrangular, on s'instal·la un rellotge importat d'Anglaterra l'any 1731, durant la primera dominació anglesa - amb anterioritat, el rellotge estava col·locat sobre el portal de les antigues murades que unia Santa Maria i l'Ajuntament, que precisament va esser enderrocat amb motiu de la reforma de les Cases Consistorials. La façana lateral és coronada per l'Escut d'Armes d'Espanya, obra de l'escultor Miquel Comas.

L'edifici es va inaugurar, provisionalment, el mes de febrer de 1789, amb motiu de la proclamació de Carles IV, però el conjunt de les obres no es va acabar fins al mes de maig.

La peça més important de l'edifici és la Sala Noble, on se celebren les sessions de Ple i els actes protocol·laris. Cal destacar-hi el llum venecià i la Galeria de Menorquins Il·lustres, creada el segle passat.BIBLIOGRAFIA

   
AUSTRIA, Luis Salvador Die Balearen. Traducció castellana en dos volums, editats per Sa Nostra l'any 1981. Pàgs. 47-50 del tom II
CASASNOVAS, Andrés El patrimonio artístico de Menorca. Institut d'Estudis Baleàrics. Palma 1976. Pàgs.77-78
FORNALS, F. El capitán de Ingenieros Francisco Fernández de Angulo. Diari Menorca, 17.abril.1982
HERNÁNDEZ, M.Ángeles Apunts històrics de Maó i les seves Cases Consistorials. Programa Festes de Gràcia 1984. Ed. Ajuntament de Maó
HERNÁNDEZ SANZ, F. Guía de Menorca. Ed. Ateneo C.L.A., 1911. Pàgs.114-120
HERNÁNDEZ SANZ, F. El reloj público de la ciudad de Mahón. Revista de Menorca, 1918. Pàgs. 46,117,133 i 181
JORDI i altres Arquitectura de Menorca. MOPU, Madrid 1980. Pàg.158
MARTORELL, J.M. Guia d'arquitectura de Menorca. Col.legi d'Arquitectes de Barcelona. 1978. Pàg.31
RAMIS I RAMIS, J. Relación de la Real Proclamación de S.M. El Señor Rey Don Carlos IV. J. Fábregas, Impresor Real. 1789
RIUDAVETS, P. Historia de Menorca. Parte tercera. Imp. Fábregas. Maó 1888. Pàgs. 2089-2097
SINTES/ANDREU/HDEZ. Escultura barroca y clasicista. Maó - S.XVII-XVIII. Revista de Menorca 1988-III. Pàgs. 428-431DOCUMENTACIÓCatàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Maó. Tom 4, pàg. 232. M-8/8

Projecte de la reforma de Francisco Fernández de Angulo. 1787. Arxiu Històric Municipal
ALTRES DADES

Adreça: Constitució, 1. 07701. Maó (Balears) Tel. 971 36 98 00. Fax 971 35 06 48

Destí actual: Oficines administratives

(Dades actualitzades l’any 2018)

Text i documentació: María Ángeles Hernández, cronista-arxivera
Dibuixos: Alberto Martínez
Dipòsit legal: MH- 52/97