Buscar
     
 

Incidències en el trànsit

 

A continuació detallam de forma purament enunciativa algunes de les principals incidències en el trànsit que ens puguin afectar en els nostres desplaçaments per la ciutat.

El contingut d’aquest apartat de la web prové de les dades existents a les bases de dades, tant municipals com externes, i, en conseqüència, poden no coincidir exactament, en segons quin casos, amb la incidència detectada en el moment.

Incidències per obres públiques - IOP
Incidència per actes cívics, festivitats... - IAC
Incidències d'afectacions puntuals per particulars - IAPP


Tipus Data inici Data final Principal via afectada Plànol Nota
  23 març  23 març Plaça Miranda (concentració) SI  
  24 març 24 març
Centre Ciutat (s'àvia corema) 
 SI  
  25 març  25 març  Diumenge Rams S.Francesc  SI   
  25 març 25 març Diumenge Rams Carme SI  
  25 març 25 març Diumenge Rams Concepció SI  
  25 març 25 març Diumenge Rams Sta Maria SI  
  25 març 25 març Diumenge Rams St Antoni SI  
  25 març 25 març Via Crucis SI  
  14 març   Plana    SI
  25 octubre   Infanta SI  
           
           
 IAC          
 IOP          
 IAPP          


 
Tornar