Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Atenció familiar

Les famílies juguen un paper molt important dins la societat; són el primer agent de socialització i aprenentatge que tenim. La funció educadora de les famílies no és una qüestió fàcil, i moltes vegades, davant la soletat, les pors i la impotència d’abordar els conflictes que poden anar sorgint, s’acaba derivant aquesta funció en altres agents, com, per exemple, l’escola, l’institut... Aquestes institucions educatives també hi juguen un paper important, però no poden substituir les famílies, tot i que poden treballar en conjunt. Per açò, apostam per donar suport a les famílies en la seva tasca educativa, reforçant-les, acompanyant-les en els seus processos des d’un treball preventiu.

EQUIP MUNICIPAL D’INTERVENCIÓ FAMILIAR (EMIF)

El programa d’intervenció terapèutica familiar està pensat per aquelles famílies que, una vegada hagin passat pel Programa d’Assessorament Familiar (3 o 4 sessions), hagin arribat a una sèrie d’acords amb la terapeuta per a treballar aspectes que necessiten ser abordats en un període de temps més extens.

 

  • INTERVENCIONS SOCIALS

 

  • INTERVENCIONS EDUCATIVES

 

Al Programa d’Absentisme arriben les derivacions sempre des dels centres de secundària on està matriculat l’alumne/a. Aquestes derivacions es regeixen per la comptabilització de les continuades faltes d’assistència a l’institut. Una vegada ens arriben les derivacions és quan, des de Mediació Social, començam a treballar conjuntament amb la família, el centre educatiu i l’al•lot/a que ens han derivat al Programa d’Absentisme.

L’absentisme es el símptoma de molts factors i canvis en la vida dels adolescents que tenen a veure amb l’entorn social, els/les companyes, la família, el canvi fisiològic i psicològic de l’etapa evolutiva en que es troben, etc... I que moltes vegades, els hi costa experimentar i elaborar sense conflictes.

A través dels equips d’orientació dels IES, de l’Equip psicopedagògic dels centres de primària, de les famílies directament o bé a través de les treballadores socials de l’Àrea de Serveis Comunitaris, ens arriben demandes d‘intervencions educatives. Des de Mediació Social amb aquestes demandes posem en marxa una sèrie d’acords tant amb els centres, les famílies i els equips psicopedagògic o d’orientació, acords que ens permetin treballar de manera conjunta i amb els mateixos objectius les situacions que necessiten ser abordades.

Des d’aquest Programa podem treballar tot tipus de dificultats per les que estiguin passant els adolescents: pautes educatives, relacions familiars, seguiment individualitzat, recolzament a grups d’adolescents, recerca d’activitats de temps lliure.

 
PROGRAMA D’ASSESORAMENT FAMILIAR (PAF)


Aquest és un recurs d’informació i orientació, guia i assessorament, mediació en conflictes familiars, intergeneracionals, ... que s’ofereix a les famílies de la nostra comunitat, independentment del seu origen, estructura o tipologia, que tenguin la necessitat d’un recolzament en un moment concret.

L’objectiu és millorar el benestar familiar i augmentar la comunicació entre els membres que la formen. Aquest Programa ofereix 3 o 4 sessions gratuïtes per família amb una professional terapeuta.

Aquest servei el poden sol·licitar les famílies directament al 971356700 o al 971356510TALLERS DE FAMÍLIA

Amb els Tallers de família es pretén crear una estructura de suport, des de la primera infància fins a l’adolescència, que col·labori a mantenir un equilibri i una normalitat per superar les diferents etapes per les quals passa la família i créixer com a persones i com a sistema familiar.

L’Ajuntament ha anat formant grups de pares i mares que es reuneixen mensualment durant tot l’hivern, segons les edats dels fills i filles, fent un procés de grup que faciliti l’adquisició d’habilitats parentals i aporti un teixit social de recolzament a les mares i pares en general.

En els tallers es reforça la família en les seves funcions educadores, es dóna suport a pares i mares en el creixement dels fills/es en les diferents etapes, i també és un espai d’intercanvi, de formació, d’aprenentatge... Un espai on, a través del diàleg, es posen en comú les inquietuds i experiències de pares i mares com a eines vàlides en l’educació dels fills/es.