Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

 

aulamentor aulaMENTOR

 

   

Presentació

Aula Mentor és un model de formació a distància que es realitza des de l'Ajuntament de Maó, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a través de la Subdirecció General d'Aprenentatge al Llarg de la Vida. És una formació oberta, flexible i a través d'Internet, per a persones adultes.


Què és Aula Mentor?

Aula Mentor és una iniciativa de formació oberta, flexible i a través d'Internet, dirigida a persones adultes que desitgin ampliar les seves competències personals i professionals. El Ministeri de Educació, Cultura i Esport promou la iniciativa a través de la Subdirecció General d'Aprenentatge al Llarg de la Vida i en col·laboració amb altres institucions públiques i privades, nacionals i internacionals.

 

Característiques de la formació

Els cursos es realitzen íntegrament en línia. Cada persona matriculada té assignat un tutor/a; el contacte amb aquest tutor/a també es realitzarà a través de la plataforma de Mentor, amb accés habilitat des de la mateixa pàgina d'Aula Mentor: www.mentor.mec.es   

  • Matriculació. El termini de matrícula és obert tot l'any, excepte el mes d'agost.
  • Preu del curs. La matrícula inicial de tots els cursos és de 48 €, amb un cost de 24 € per cada mes adicional. Consultau la página de matrícula.
  • Duració dels cursos. No tenen una duració determinada; és l'alumne/a qui marca el seu propi ritme de treball. La informació dels cursos fa referència al número d'hores que se certifiquen a cada un d'aquests.
  • Cursos: Els cursos d'Aula Mentor s'agrupen per àrees formatives. Per accedir a l'oferta formativa, podeu consultar, en aquesta mateixa pàgina, l'apartat Cursos.
  • El reconeixement dels cursos d'Aula Mentor com crèdits de lliure configuració a les carreres universitàries és responsabilitat de cada facultat o escola. Per aquest motiu, l'alumne/a interessat/ada haurà de sol·licitar davant aquestes institucions el seu reconeixement, de forma individual.
  • Acreditació. La validesa dels cursos d'Aula Mentor, certificats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i, si escau, per la Conselleria o Departament d'Educació corresponent, per a les fases de concurs i concurs-oposició, la dictamina l'Administració convocant. Per aquest motiu, l'alumne/a interessat/ada haurà d'acudir al citat òrgan per confirmar si existeix el citat reconeixement.
  • Aprenentatge. Des de qualsevol lloc: l'aula de l'Ajuntament de Maó, el domicili, un telecentre…
  • Tutoria i assistència tècnicaCursos La localitat Preguntes freqüents
 
Matriculació Enllaços