Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

TREBALL i ocupació.

Servei de Formació i Ocupació

El Servei de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Maó, té entre els seus objectius el de contribuir a la plena ocupació, l'ocupació estable i de qualitat així com el d'afavorir un mercat de treball inclusiu que permeti la cohesió territorial.
 

Volem impulsar i promoure les línies de treball que permetin desenvolupar programes i actuacions que afavoreixin la inserció laboral. També aquelles altres que facilitin la unificació d'informació dels recursos i serveis d'àmbit local, autonòmic, nacional i europeu.
 

És a dir, que treballarem per augmentar la intensitat i l'eficàcia de les polítiques actives públiques dirigides a millorar les oportunitats d'ocupació.
 

El Servei de Formació i Ocupació com a servei proper a la ciutadania, interessat per les seves necessitats, aposta per la capacitació professional i l'ocupació de qualitat. Mitjançant la cooperació amb altres agents socials i econòmics, amb una gestió eficaç i personal, vol contribuir a que Maó sigui una ciutat emprenedora, professional i innovadora en què s'aprofiti el talent local i el capital humà.


Objectius

  • Potenciar l'ocupabilitat de les persones i incentivar la inserció laboral.
  • Adequar l'oferta formativa de formació a les necessitats del mercat de treball.
  • Promoure la qualificació i la millora competencial.
  • Informar, assessorar i orientar sobre els recursos existents per incrementar la inserció laboral.
  • Promoure la utilització i la formació de les noves tecnologies

Línies d'actuació

Volem impulsar i promocionar aquelles les línies de treball que permetin desenvolupar programes i actuacions formatives que afavoreixin la inserció en el mercat de les persones del municipi. I tot això ho farem a través dels següents PROJECTES PROPIS:
 

Informació Servei d’informació i assessorament en temes de formació, ocupació i mercat de treball.
  • Informació laboral i professional
  • Eines de recerca de feina
  • Formació i capacitació
  • Tràmits a Internet
  • Manuals
 

Mô Actiu: Teniu a la vostra disposició un Espai Integral de Recursos, espai gratuït d’auto consulta, d’accés públic i gratuït, amb personal de suport per a consultes puntuals relacionades amb la vostra FORMACIÓ I OCUPACIÓ. 
 

 


Tallers d’inserció laboral: dirigits a joves amb dificultats que influeixen en els seus processos de recerca de feina.Aula Mentor: formació oberta, flexible i a través d’Internet, dirigida a persones adultes que desitgin ampliar les seves competències personals i professionals.Informació Unió Europea: Servei d’informació i assessorament per a les persones que es vulguin beneficiar del principi de lliure circulació: homologació de títols estrangers, CV Europeu i treballar a Europa.Observatori Municipal del mercat de treball: estudi de las necessitats i evolució del mercat de treball.Formació en noves tecnologies:

Formació en noves tecnologies: aquestes són una eina bàsica per a facilitar l’accés a la formació i a l’ocupació. Dirigit a persones entre 30 i 45 anys, qualificades i amb experiència professional que per circumstàncies de la situació del mercat de treball actual es troben en situació de desocupació i que provenen de sectors d’activitat econòmica amb poques possibilitats de regeneració.Accions formatives gratuïtes

Accions formatives gratuïtes

 Col·laboracions socials Col·laboracions socials
Contractació de treballadors/es desocupats/ades per tal de dur a terme accions de recuperació d’espais públics mitjançant la fórmula de treballs temporals de col·laboració social