Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Comunicació d'inici d'obres per activitat (segons llei 7/2013)
Tramitar

Objecte del Tràmit: Comunicació de la realització d'obres considerades menors, que no precisen projecte, per a realitzar una activitat innòcua, menor o modificació, d'acord al que regula l’art. 36 de la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra.
Requisits a complir: Són obres menors les que no suposin alteració del volum, de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals; i que no afectin al disseny exterior, els fonaments, l'estructura o les condicions d'habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions.

TRÀMIT ON LINE DE COMUNICACIÓ D'INICI D'OBRES PER ACTIVITAT:

ÉS NECESSARI DISPOSAR DE PIN DE CARPETA CIUTADANA O DE DNI ELECTRÒNIC

EN QUINS EMPLAÇAMENTS ES POT FER EL TRÀMIT ON LINE?

Es pot fer aquest tràmit per a la realització d’obres a edificis i parcel·les situades en sòl urbà. S’exceptuen:
* Parcel·les afectades per les proteccions de la zona litoral o sotmeses a informe previ de l’Autoritat Portuària.
* Parcel·les amb edificis inclosos en els catàlegs de protecció.

Documentació a presentar: * COMUNICACIÓ D'INICI D'OBRES PER ACTIVITATS SEGONS LLEI 7/2013:
- Comunicació d'inici correctament omplerta
- Estimació de les obres a realitzar
- Plànols que indiquin les obres a realitzar
- Fotografies
- Fitxa resum de l’activitat permanent (innòcua, menor o modificacions)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: TRÀMIT ON LINE
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa del 5% s/. pressup. (mínima de 25€ i màxima de 145€). ICIO 1% s/. pressup.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l’ocupació de via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local (Departament de Mobilitat, c/ Pedro Maria Cardona, 1. Tel. 971368109).

L’administració és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la vostra sol·licitud i per comprovar si la realització de les obres s’ajusten a la legalitat vigent.

 


Documents Relacionats: