Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Maó del Sr. José Manuel García Pascual, del Partit Socialista Obrer Espanyol 
3.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit  
4.Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2017 (Exp. E01102018000003) 
5.Modificació de la relació de llocs de feina (Exp. E03522018000001) 
6.Festes locals 2019 (Exp. E05892018000004) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a les ajudes del Pla de desenvolupament rural (Exp. SG3218MC0022-1) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la denominació de les festes patronals de la ciutat (Exp. SG3218MC0022-2) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a les recomanacions del Defensor del Poble sobre el reglament lingüístic (Exp. SG3218MC0022-3) 
10.Precs i preguntes