Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

L’illa del Rei: passat i futur d’un actiu del port de Maó

Maó, 16 d'octubre de 2018

Un dels objectius de l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Maó és el de contribuir a dinamitzar l’activitat social, cultural i econòmica del port de Maó. En aquest marc, la normalització de l’activitat realitzada a l’illa del Rei ha estat objecte d’especial interès, atesa la seva importància per als municipis que l’envolten.

Així, l’any 2017 es va fer l’expedient de concessió d’ús a la Fundació Illa del Rei. Hem de recordar que l’illot és una propietat municipal i que, gràcies a la concessió demanial realitzada, la Fundació disposa d’un període de 15 anys —amb possibilitats de prorrogar-lo fins als 25 anys— per dur a terme amb garanties la valuosa tasca que hi realitzen les persones voluntàries, des del 2005; i, al mateix temps, la dotam d’un marc legal per al compliment de tots els requisits als quals obliga la normativa.

Ja fa uns mesos que s’està tramitant, així mateix, el Pla especial illa del Rei, un instrument que s’ha d’ajustar als usos permesos pel Pla general d’ordenació urbana (PGOU) del municipi. Hem de recordar que aquests terrenys estan classificats com a sòl rústic d’especial protecció, mentre que la part central té la qualificació de zona urbana.

El citat Pla especial ja disposa de l’aprovació inicial; i, en aquests moments, s’estan ultimant els tràmits per poder-lo aprovar definitivament, cosa que fa necessari comptar amb tots els informes preceptius, que han de garantir que qualsevol iniciativa que s’hi dugui a terme s’emmarca dins la normativa vigent i, per tant, figura entre les activitats legalment permeses.

També fa uns mesos que l’Ajuntament de Maó i la Fundació estem fent feina amb la coneguda galeria d’art contemporani Hauser & Wirth, que compta amb sales d’exposicions a Londres, Nova York, Zuric, Somerset i Los Angeles. Aquesta important firma s’ha fixat en Maó i en l’illa del Rei a l’hora d’obrir una galeria d’art, fet que li permetria poder incorporar el nostre port a la seva oferta cultural.

El projecte de Hauser & Wirth preveu operar a l’anomenat Edifici Lángara, un espai no protegit, proper a l’edifici històric, que, en el seu dia, va acollir l’hospital naval anglès i que serà restaurat per acollir-hi els nous usos.

La iniciativa encaixa en la línia de recuperació i dignificació de béns patrimonials del municipi, que l’actual equip de govern hem defensat des de l’inici del mandat; i, a la vegada, pot dinamitzar una oferta cultural i turística fora de la temporada estival i contribuir, d’aquesta manera, a una millora econòmica del municipi.

L’equip de govern espera amb il·lusió que aquesta nova iniciativa cultural de gran transcendència pugui ser una realitat i servesqui per consolidar la ciutat de Maó com un referent cultural en l’àmbit internacional.

Conxa Juanola Pons
Alcaldessa de Maó