Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament convoca el Concurs de Fotografia Digital Maó + Flors 2019

Maó, 10 d'abril de 2019

Una any més, l’Ajuntament de Maó convoca el Concurs de Fotografia Digital Maó + Flors 2019, en el qual podran participar les fotografies fetes durant l'edició de Maó + Flors 2018.

1. Lliure concurrència

Hi podran concórrer totes les persones naturals o jurídiques que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o lloc de residència.

2. Característiques de les obres presentades

2.1. Cada concursant podrà presentar un màxim de 5 fotografies en color o blanc i negre.

2.2. Les fotografies han de ser rigorosament inèdites.

2.3. La temàtica única serà dedicada a l’activitat Maó + Flors 2018, que es desenvolupà a Maó entre els dies 18 i 20 de maig, tant si són activitats de carrer o altres, com si són fotografies dels espais decorats.

2.4. Les fotografies es presentaran en format digital. Per concursar, es presentaran en format JPEG i resolució 2.500 x 1.900 (5 Mp). Només les obres guanyadores, a efectes de la seva transformació en paper, s’hauran de presentar, més tard, en format JPEG i resolució 4.256 x 2.832 (12 Mp).

3. Presentació de les obres

3.1. Les obres es presentaran en un disc CD-ROM, al Servei Municipal de Cultura (Claustre del Carme. Entrada per plaça Miranda), entre el 10 d’abril i el 9 de maig de 2019, de 09.00 a 14.00h, sense firma, amb el títol i el pseudònim escrit al disc. Aniran dins un sobre tancat, on figuraran, per damunt, el mateix títol i pseudònim, i, dins, les dades personals de l’artista.

3.3. En el moment del lliurament, es farà entrega del document acreditatiu de participació.

3.4. En cas de remissió per correu, les despeses seran per compte de la persona concursant.

4. Desenvolupament del concurs

4.1. L’Ajuntament de Maó nomenarà el jurat, que estarà format per persones de la màxima capacitat i reconeixement, així com —si és possible— per l’artista guanyador/a de l’edició anterior.

4.2. El seu veredicte serà inapel·lable i podrà declarar desert el premi o premis si considera que les obres no reuneixen el suficient nivell artístic.

4.3. El jurat farà una selecció d’entre les obres presentades que complesquin les bases i procedirà a elegir un màxim de 10 finalistes en blanc i negre i un màxim de 10 finalistes en color, d’entre les quals votarà les guanyadores.

4.4. El Servei Municipal de Cultura vetllarà perquè en el procés de selecció i elecció totes les obres concursants s’exposin en igualtat de condicions.

5. Exposició pública de les obres concursants i publicació del veredicte

5.1. L’Ajuntament de Maó muntarà una exposició pública, en format digital, de les obres presentades. L’exposició s’obrirà amb motiu de la celebració de Maó + flors 2019.

5.2. El veredicte es donarà a conèixer en el transcurs de l’acte inaugural de l’exposició, durant el qual també es lliurarà el premi.

6. Galeria digital

6.1. El jurat seleccionarà les obres presentades per formar una galeria digital de Maó + flors.

6.2. La galeria serà pública i accessible a través de la web de l’Ajuntament de Maó.

6.3. Les persones concursants mantindran el dret intel·lectual sobre les obres presentades, que cedeixen a l’Ajuntament, en el moment de la presentació, als únics i exclusius efectes de formar part de la mencionada galeria.

7. Custòdia de les obres

El Servei Municipal de Cultura vetllarà per la bona conservació dels CD-ROM durant el temps que estiguin sota la seva tutela; açò no obstant, no es farà responsable dels danys que puguin patir a partir del moment del lliurament i fins a la seva retirada.

8. Dotació dels premis

La dotació del premis serà la següent:

Color

Primer premi: 100 euros
Segon premi: 75 euros
Tercer premi: 50 euros

Blanc i negre

Primer premi: 100 euros
Segon premi: 75 euros
Tercer premi: 50 euros

Per recollir el premi serà requisit imprescindible que, una vegada fet públic el veredicte del jurat, l’autor/a lliuri l’obra en format JPEG i resolució 4.256 x 2.832 (12 Mp), a efectes de la reproducció d’aquesta en suport paper.

8. Obra premiada

Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Maó, amb la finalitat de passar a formar part del patrimoni institucional. La institució es reserva tots els drets de reproducció i exposició sobre les citades obres.

9. Retirada de les obres

9.1. No podrà ser retirada cap obra de concurs fins a la finalització d’aquest.

9.2. Les persones concursants podran retirar els CD-ROM del Servei Municipal de Cultura, mitjançant la presentació del document acreditatiu de participació, en el termini d’un mes a partir de la cloenda de l’exposició. Si en aquest termini l’autor/a no retira les obres, s’entendrà que renuncia a la seva propietat i que l’Ajuntament en podrà disposar com consideri més oportú.

La participació en el present certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes BASES. El jurat està autoritzat per resoldre qualsevol qüestió imprevista.


Imatge