Gestions i serveis

Justificació de l’ajuda econòmica de la campanya Compra a Maó, feim ciutat. Rasca i guanya
Tramitar

Objecte del Tràmit: Justificació de l’ajuda econòmica de la Campanya “compra a Maó, feim ciutat. Rasca i guanya”.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques, titulars d'establiments oberts al públic, que han participat en la campanya.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: La presentació dels rasca i guanya premiats a cada comerç juntament amb una còpia del tiquet de compra on s’hagi aplicat el descompte, o bé mitjançant una declaració responsable.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: ? En cas de no disposar de mitjans electrònics, sol·licitant cita prèvia a través de www.ajmao.org
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Fins al dia 31 de maig de 2021.
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Notificació de resolució
Marc Legal: Bases que regulen la participació a la Campanya Compra a Maó, feim ciutat. Rasca i guanya.
Sentit del Silenci Administratiu: Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa al licitador, aquesta haurà d'entendre's desestimatòria.
Observacions: